BeProf - (SKF)


Period: 23.03.2021 - 31.12.2023

Innehåll: Yrkeshögskolan Novia utbildar vårdpersonal i Vasa och i Åbo. Yrkeshögskolan
Novia är den
största svenskspråkiga yrkeshögskolan i Finland. Genom projektet stärks
nyutexaminerade
sjuksköterskors arbetsvardag. Detta bidrar till att behålla svenskspråkig och
finskspråkig
arbetskraft kvar i de tvåspråkiga regionerna, vilket garanterar en service på
modersmålet även
framöver. Syftet är att utveckla ett evidensbaserat mentorskapsprogram i nära
samarbete med aktörer i praxis.

Fokusområde: Interprofessionell hälsa och välfärd

Campus: Vasa Wolffskavägen 31

Finansiärer: Svenska kulturfonden,

Projektledare: Camilla Strandell-Laine