Kvinnohuset - – ett samhällsengagemang som bär in i framtiden (Aktia)

Period: 09.05.2018 - 31.12.2019

Innehåll: För att stöda integreringen och skapa en trygg mötesplats för kvinnor som löper
risk att utsättas för våld och förtryck samt att skapa möjlighet för socionom –
och vårdstuderande att kunna delta i aktiviteter som stöder kvinnorna

Fokusområde: Hälsa och välfärd

Campus: Vasa Wolffskavägen 31

Projektledare: Maj-Helen Nyback