EduPal- Palliatiivinen hoitotyö ja lääketieteellinen koulutus - (UKM)

Period: 18.04.2018 - 31.12.2020

Innehåll: Palliatiivinen hoito on parantumattomasta tai henkeä uhkaavasta sairaudesta
kärsivän ihmisen ja hänen
läheistensä aktiivista, kokonaisvaltaista ja moniammatillista hoitoa. Hoidon
tavoitteena on kärsimyksen
ehkäiseminen ja lievittäminen sekä elämänlaadun vaaliminen. Väestön
ikääntyminen ja pitkäaikaissairauksien
yleistyminen lisäävät palliatiivisen hoidon tarvetta. Tällä hetkellä
palliatiivinen hoito ei vielä integroidu
kaikille terveydenhuollon tasoille, eikä palliatiivisen hoidon koulutus sisälly
tarpeellisessa määrin
kaikkien terveydenhuollon ammattilaisten koulutukseen. Palliatiivisen hoidon
järjestämisessä ja hoidon
saatavuudessa on Suomessa alueellista vaihtelua, joka osaltaan liittyy
osaamisvajeeseen.
Hankkeen tavoitteet ovat: 1) Selvittää palliatiivisen hoitotyön ja lääketieteen
opetuksen nykytila Suomessa
ja verrata sitä kansainvälisiin suosituksiin; 2) Laatia moniammatillisesti
työelämän asiantuntijoiden
kanssa (lääkärit, sairaanhoitajat, lähihoitajat) palliatiivisen hoitotyön ja
lääketieteen osaamisen kuvaus
perustasolle (A) ja erityistasoille (B/C); 3) Laatia valtakunnallinen suositus
palliatiivisen hoitotyön ja
lääketieteen opetusohjelmasta ammattikorkeakoulujen hoitotyön ja yliopistojen
lääketieteen koulutukseen
varmistamaan opiskelijoiden palliatiivisen hoidon perusosaamisen; 4) Luoda
valtakunnalliset ja yhtenäiset
suositukset tutkintoon johtavasta erikoistumiskoulutuksesta palliatiiviseen
hoitotyöhön ja lääketieteeseen
varmistamaan opiskelijoiden palliatiivisen hoidon erityisosaamisen. Lisäksi
hankkeessa kehitetään
palliatiivisen hoitotyön osalta ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon ja
yliopiston hoitotieteen
opintojen välistä yhteistyötä, palliatiiviseen hoidon koulutukseen liittyvää
TKI-toimintaa, innovatiivisia
opetusmenetelmiä ja uusia oppimisympäristöjä sekä muodostetaan valtakunnallinen
monitieteinen
palliatiivisen hoidon koulutuksen asiantuntijaverkosto.

Fokusområde: Hälsa och välfärd

Campus: Vasa Wolffskavägen 31

Finansiärer: Undervisnings- och kulturministeriet,

Projektledare: Marica Hinders