Novia-hub Sydösterbotten - Högskolebaserat stöd till aktörer i Sydösterbotten för att skapa synergie

Period: 01.03.2022 - 28.02.2023

Innehåll: Högskolebaserat stöd till aktörer i Sydösterbotten för att skapa synergieffekter genom systematisk närvaro av en högskola i regionen.

Fokusområde: Hållbar energiteknik

Campus: Vasa Wolffskavägen 33

Finansiärer: Frans Henriksons Testamentfond

Projektägare: YH Novia

Projektledare: Petra Ylitalo


Hemsida