Energilagring - Energilagring i vårt framtida koldioxidsnåla samhälle


Period: 03.12.2018 - 30.08.2022

Innehåll: I detta projekt skapas en demo-miljö kring energilagring, samtidigt som ett regionalt och ett internationellt nätverkbyggs upp med sikte på framtida koordinerad verksamhet kring energilagring. Den ökande användningen avförnyelsebara energikällor med sikte på ett koldioxidsnålt samhälle skapar ett behov av energilagring och därigenomkunnande om detsamma som i stort sett inte är relevant i samband med traditionell energiproduktion. Specifikt förVasaregionen tillkommer också ett starkt och hela tiden ökande regionalt intresse för energilagring inom det så kalladeenergiklustret.

Fokusområde: Hållbar energiteknik

Campus: Vasa Wolffskavägen 33

Finansiärer: Österbottens förbund, Högskolestiftelsen i Österbotten, Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF)

Projektägare: Yrkeshögskolan Novia

Samarbetspartners: Åbo Akademi, Vasa Yrkeshögskola

Projektledare: Cynthia Söderbacka

Samarbetspartners: Åbo Akademi, Vasa Yrkeshögskola