Wasa Wind Hub

Innehåll: Wasa Wind Hub är en fortsättning på projektet Medvind. Målsättningen är att på ett så objektivt sätt som möjligt sprida information om vindkraftens möjliga fördelar och nackdelar på ett sådant sätt att Österbottens goda vindförhållanden kan tas tillvara på bästa möjliga sätt. I projektet görs ingen direkt grundforskning utan tanken är att i första hand stöda och utveckla utnyttjandet av vindkraft i Österbotten ur såväl lokalbefolkningens som vindkraftsföretagens synvinklar. Inom projektet utreds möjligheterna att grunda ett kompetenscentrum för vindkraft i Österbotten.

Samarbetspartners: Yrkeshögskolan Novia och Teknologicentrum Merinova

Finansiärer: Europeiska regionala utvecklingsfonden, Österbottens förbund och Yrkeshögskolan Novia