Trä på betong

Innehåll: Interreg-projektet Trä på betong utgör ett samarbete mellan Finland och Sverige med målsättning att ta fram metoder och modeller för att förnya äldre våningshus i betong med nya fasadelement i trä, samtidigt som fastighetstekniken uppdateras. Samtidigt tar man fram hållbara estetiskt ändamålsenliga ytterväggar på de renoverade fastigheterna. Målsättningen är också att utreda problem och möjligheter för användning av trä och att se på vilka effekter det kan få på stadsbilden.

Samarbetspartners: Yrkeshögskolan Novia, Umeå universitet och Sveriges tekniska forskningsinstitut

Finansiärer: EU-finansiering genom Botnia-Atlantica programmet, Österbottens förbund och projektparterna