ReForm

Innehåll: I projektet undersöks vindmätning och -analys, smarta elnät, decentraliserad produktion av fjärrunderhållsförbindelser och geoenergiteknik. Ett av projektets mål är att skapa ett system, en plattform, för VEI att lättare kunna stöda företag inom energibranschen och deras utveckling av affärsverksamheten. Forsknings- och försöksunderlaget skall möjliggöra testning av nya energiinnovationer ur en teknisk, lagstiftnings, företagsekonomisk och social godtagbarhets synvinkel.

Samarbetspartners: Vasa universitet, Yrkeshögskolan Novia och Vasa yrkeshögskola

Finansiärer: Utvecklingscentralen för teknologi och innovationer (TEKES), EPV Energia OY, Wapice Oy, Österbottens Miljöenergi Ab och Mervento Oy

Hemsida: http://www.vei.fi/content/fi/11501/622/622.html