NOSEG - Nordic Smart Energy Simulation Group

Innehåll: Syftet med NOSEG är att förena nationella forskningsenheter i Finland, Sverige och Norge för att skapa ett högklassigt samarbetsnätverk och metoder för en högre grad av förnyelsebar energi i det allt smartare elnätet. Målsättningen är att skapa en samarbetsplattform mellan regionerna Vasa i Finland, Umeå i Sverige och Narvik i Norge samt mellan deras högskolor inom området energiteknik.

Samarbetspartners: Vasa universitet, Umeå universitet, Vasa yrkeshögskola, Tammerfors tekniska högskola, Högskolen i Narvik och Yrkeshögskolan Novia

Finansiärer: Projektet förverkligas inom ramen för Botnia Atlantica-programmet där Region Västerbotten och Österbottens förbund är delfinansiärer