NEXT - Kohti uuden energian osaamiskeskittymää

Innehåll: NEXT är ett projekt med målsättningen att utvärdera och vidareutveckla Vasa energiinstitut. Aktiviteterna i projektet fokuserar på skapa förbättrade strukturer för verksamheten och dess organisering samt att förbättra marknadsföringen.

Samarbetspartners: Levón-institutet vid Vasa universitet och Yrkeshögskolan Novia

Finansiärer: Europeiska regionala utvecklingsfonden genom Österbottens Förbund

För mera info, vänligen se projektets hemsida eller kontakta projektledaren:

Hemsida: http://www.vei.fi/content/fi/11501/815/815.html