Mare Purum - Kemiska, biologiska och spektroskopiska studier av strömmar i biologisk avloppsvattenrening

Innehåll: Biologisk avloppsvattenrening är en teknik som utnyttjas i reningsanläggningar av väldigt varierande skala, allt från minireningsverk för egnahemshushåll till massiva anläggningar vid pappersbruk och kommunala reningsverk. I Botnia-Atlantica området är flera stora pappersbruk verksamma och tillsammans med ett stort antal kommunala anläggningar belastar ett känsligt innanhav i form av Östersjön. Kännetecknande för anläggningar med biologisk avloppsvattenrening är att störningar i driften kan ge upphov till ökade utsläpp som fortgår i dagar eller veckor tills den biologiska aktiviteten hunnit återställa sig.

Projektet Mare Purum har som målsättning att förenkla driften och förbättra driftssäkerheten vid anläggningar i regionen genom en kunskapsökning baserad på ny eller förbättrad mätteknik. Mätningarna baserar sig i första hand på vibrationsspektroskopi, men även andra metoder utreds. Den mättekniska inriktningen i projektet kompletteras med experimentella försök vid anläggningar i laboratorieskala. Driften av dessa ger också en unik möjlighet att testa ny mätteknik i en miljö som är något mindre krävande än den ute vid de fullskaliga anläggningarna.

Samarbetspartners: Yrkeshögskolan Novia, Umeå Universitet, Sveriges lantbruksuniversitet, Teknologicentret KETEK Ab, samt Vasa yrkeshögskola.

Finansiärer: Botnia-Atlantica, Österbottens förbund, Region Västerbotten, Yrkeshögskolan Novia, Umeå universitet, Sveriges lantbruksuniversitet, Teknologicentret KETEK Ab och Vasa yrkeshögskola.