PRECIKEM

Innehåll: Kemisk precisionsbehandling av sura sulfatjordar för att förhindra uppkomsten av syra (PRECIKEM) handlar om att utveckla riktade metoder som kan bidra till att de i Österbotten så vanliga sura sulfatjordarna fortsättningsvis kan användas för livsmedelsproduktion på ett miljömässigt hållbart sätt. Speciellt utvecklas tekniken med underbevattning genom att till bevattningsvattnet tillsätta ämnen, som t.ex. finfördelad kalksten, som verkar hämmande på oxidationen. Genom bl.a. artiklar i tidsskrifter och föredrag vid seminarier sprids information om projektet till jordbrukare och andra regionala intressenter, forskare inom miljö- och jordbruksområdet samt ministerier.

Samarbetspartners: Yrkeshögskolan Novia, Vasa Yrkeshögskola, Yrkesakademin i Österbotten, Åbo Akademi samt ProAgria/Österbottens Svenska Lantbrukssällskap

Finansiärer: Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling genom Österbottens ELY-central, Salaojituksen tutkimusyhdistys, Maa- ja vesitekniikan tuki, MTK:n säätiö, Österbottens svenska producentföbund samt MTK Etelä-Pohjanmaa.

Projektet stöds även av Nordkalk och KWH Pipe, och de för projektet nödvändiga investeringarna finansieras av K.H. Renlunds stiftelse, Oiva Kuusisto Säätiö, Aktiastiftelsen i Vasa och Stiftelsen Handlanden Gustaf Svanljungs Donationsfond.

Hemsida: http://www.fram.fi/flipbooks/176/