Medvind

Innehåll: Medvind var ett projekt som arbetade med informationsspridning, samt att främja vindkraftsfrågorna i regionen.

Samarbetspartners: Projektet genomfördes som ett samarbete inom Vasa Energiinstitut, där Yrkeshögskolan Novia,Vasa universitet och Vasa yrkeshögskola deltog.

Finansiärer: Europeiska regionala utvecklingsfonden, Vasek, Concordia, Vasa yrkeshögskola, Vasa universitet, Yrkeshögskolan Novia samt sju privata finansiärer