Energiby - fas 2

Innehåll: Projektet är en fortsättning av det redan avslutade projektet Energiby - fas 1. Målsättningen med projektet är att grunda 10-15 energibyar i landskapen Österbotten, södra-, mellersta- och norra Österbotten. En byaspecifik utredning görs över förnyelsebara energipotentialer samt en bedömning av energiförbrukningen. Baserat på detta görs en plan över hur byn kan gå mot energisjälvförsörjning.

En by avses i denna mening ett avgränsat område som kan vara en gårdsgrupp, större byacentrum, ett bredare område, eller ett nytt bostadsområde under planering.

Samarbetspartners: Yrkeshögskolan Novia, Kustens skogscentral och Vasa universitet (Levón-institutet)

Finansiärer: Europeiska regionala utvecklingsfonden genom Närings-, trafik- och miljöcentralen