Energiby - fas 1

Innehåll: Energiby var ett projekt som strävade till att främja energisjälvförsörjningsgraden i landskapet Österbotten.
Energiby – fas 1 handlade om att sprida information och hitta intresserade byar som vill delta i projektet.

Samarbetspartners: Yrkeshögskolan Novia, Levón institutet vid Vasa universitet samt Kustens skogscentral

Finansiär: ELY-centralen