Edupower

Edupower är ett projekt vid undervisnings- och forskningslaboratoriet Technobothnia som går ut på att utveckla en motortestcell för forskningsbruk. Till motorlaboratoriet har en ny dieselmotor med common-rail teknik införskaffats och den utrustas med mätutrustning för både prestanda och utsläpp. Motorn kommer i första hand att användas för tester av biodiesel och utvecklingsarbetet pågår under 2009-2010 och forskningstester kommer att köras under 2011.

Projektet är ett samarbetsprojekt inom Vasa energiinstitut och finansieras delvis av Teknologiateollisuus 100-års jubileumsfond.