Avfuktnings- och kylteknik för växthus (AKTIV)

Innehåll: Projektets syfte var att utföra ett fullskaleförsök för att utreda de tekniska förutsättningarna för, samt de odlingsmässiga och ekonomiska konsekvenserna av, en övergång till maskinell kylning/avfuktning inom växthusbranschen.  I projektet söktes svar på hur bl.a. energiförbrukningen, koldioxidanvändningen och skörden påverkas om växthuset kan drivas med alla ventilationsluckor stängda.

Projektägare: Yrkeshögskolan Novia

Finansiärer: Europeiska regionala utvecklingsfonden genom Närings- trafik- och miljöcentralen, Österbottens producentförbund, Närpes trädgårdsproducenter samt Stiftelsen svenska småbruk och Egna hems undervisningsfond.