Aktiverande-TV

Innehåll: Det primära syftet med projektet är att utveckla ett fungerande virtuellt servicesystem som baserar sig på öppen källkod. Med hjälp servicesystemet kan man stöda och aktivera de åldringar som bor hemma eller i hemlik miljö samt deras anhöriga i deras vardag.

Samarbetspartners: Yrkeshögskolan Novia, Vasa yrkeshögskola och Vasa stad

Finansiärer: Europeiska regionalutvecklingsfonden (ERUF) genom Österbottens förbund

För mera information, vänligen se projektets hemsida eller kontakta projektledaren:

Hemsida: http://aktivointi-tv.vaasa.fi/