Vår Nylandsbygd- Meidän Uuusimaaseutu - Informationsprojekt för det nyländska landsbygdsprogrammet

Europeiska-jordbruksfonden-for-landsbygdsutveckling-EJFLU.jpeg


Period: 01.11.2015 - 01.11.2018

Innehåll: Vår Nylandsbygd – Meidän Uusimaaseutu är ett tvåspråkigt informationsprojekt.
Projektet informerar om aktiviteter som är knutna till det nyländska
landsbygdsprogrammet. Projektet ordnar infokvällar om finansieringsmöjligheter
och sprider goda exempel på lokal utveckling.
Informationen hittas på webbsidan www.nylandsbygd.fi och www.uusimaaseutu.fi
samt på projektets facebook-sidor Vår Nylandsbygd-Meidän Uusimaaseutu och
Meidän Uusimaaseutu – Vår Nylandsbygd.
Projektets främsta målgrupper är företagare, jordbrukare, projektaktörer och
invånare som är intresserade av lokal utveckling i Nyland.
Vår Nylandsbygd – Meidän Uusimaaseutu har fått finansiering från Europeiska
jordbruksfonden för landsbygdsutveckling via Nylands NTM-Central.
Projektet genomförs av Hämeen ammattikorkeakoulu i samarbete med Yrkeshögskolan
Novia.

Fokusområde: Bioekonomi

Campus: Raseborg

Finansiärer: Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU),

Projektägare: Hämeen Ammattikorkeakoulu

Samarbetspartners: Hämeen Ammattikorkeakoulu

Projektledare: Annika Söderholm-Emas

Samarbetspartners: Hämeen Ammattikorkeakoulu


Hemsida