Välmående av vilt - Hyvinvointia riistasta


Period: 31.01.2019 - 31.07.2022

Innehåll: Välmående av vilt – Hyvinvointia riistasta är ett tvåspråkigt nationellt
utvecklingsprojekt.
Projektets främsta målgrupper är jaktlag och jaktföreningar i sydvästra Finland
samt livsmedelssektorn på landsbygden och tjänsteleverantörer.
Projektet omfattar regionerna Egentliga Finland, Nyland, Birkaland, Egentliga
Tavastland, Päijänne Tavastland samt Satakunda.
Samarbetspartners: Finlands Viltcentral-Suomen riistakeskus, Turun
yliopisto/Brahea-keskus, Svenska Handelshögskolan
Webbsida: https://www.novia.fi/valmaendeavvilt
Fb: hyvinvointia riistasta - välmående av vilt

Fokusområde: Bioekonomi och hållbart nyttjande av naturresurser

Campus: Raseborg

Finansiärer: Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU),

Projektägare: YH Novia

Samarbetspartners: Suomen Riistakeskus, Varsinais-Suomen Riistakeskus, Turun Yliopisto –Brahea-keskus, Svenska Handelshögskolan i Helsingfors –CERS

Projektledare: Gunnel Englund

Samarbetspartners: Suomen Riistakeskus, Varsinais-Suomen Riistakeskus, Turun Yliopisto –Brahea-keskus, Svenska Handelshögskolan i Helsingfors –CERS


Hemsida