Vähähiilinen maatila

Period: 07.05.2018 - 29.03.2019

Fokusområde: Bioekonomi

Campus: Raseborg

Finansiärer: Jord- och skogsbruksministeriet,

Samarbetspartners: HAMK, HAI, HAMI, JAMK, Livia, Oamk, Osao, Savonia, SeAMK

Projektledare: Niklas Andersson

Samarbetspartners: HAMK, HAI, HAMI, JAMK, Livia, Oamk, Osao, Savonia, SeAMK