Tulevaisuuden maanviljelijät


Period: 04.06.2021 - 31.12.2022

Fokusområde: Bioekonomi och hållbart nyttjande av naturresurser

Campus: Raseborg

Finansiärer: Jord- och skogsbruksministeriet,

Projektägare: HAMK

Samarbetspartners: HAMK, JAMK, SeAMK, JEDU, OAMK, Savonia, Ahlman, HAMI

Projektledare: Johnny Sved

Samarbetspartners: HAMK, JAMK, SeAMK, JEDU, OAMK, Savonia, Ahlman, HAMI