Själö

Period: 01.08.2017 - 03.12.2019

Fokusområde: Bioekonomi

Campus: Raseborg

Finansiärer: Waldemar von Frenckells stiftelse,

Projektägare: YH Novia

Projektledare: Jonna Engström-Öst