Salinity

Period: 01.04.2017 - 31.12.2019

Innehåll: Ändamål: för att undersöka hur Östersjöns sjunkande salthalt påverkar
djurplankton och deras förökning

Fokusområde: Bioekonomi

Campus: Raseborg

Projektägare: YH Novia

Projektledare: Jonna Engström-Öst