Salinity

Period: 03.12.2019 - 03.12.2019

Innehåll: Ändamål: för att undersöka hur Östersjöns sjunkande salthalt påverkar
djurplankton och deras förökning

Fokusområde: Bioekonomi

Campus: Raseborg

Projektägare: YH Novia

Projektledare: Olivier Glippa