Pro Naturbruk

Period: 13.08.2014 - 31.12.2019

Fokusområde: Bioekonomi

Campus: Raseborg

Finansiärer: Utbildnings stiftelsen Sydväst, Konstsamfundet, Svenska Småbruk,

Projektägare: Yrkeshögskolan Novia

Projektledare: Niklas Andersson