Matregion Nyland

Europeiska-jordbruksfonden-for-landsbygdsutveckling-EJFLU-.jpeg


Period: 01.01.2018 - 31.12.2021

Innehåll: Matregion Nyland - Ruokamaakunta Uusimaa är ett treårigt projekt som pågår
under perioden 1.8.2018 - 31.7.2021. Projektet har beviljats finansiering från
Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling samt från Stiftelsen
Finlandssvenska jordfonden.

Målsättningen med projektet Matregion Nyland - Ruokamaakunta Uusimaa är att
lyfta och profilera Nyland som gastronomisk region, samt att skapa en
långsiktig strategi för att föra landskapet till nya gastronomiska
landvinningar. Projektet arbetar utgående från fyra fokusområden:
- Den offentliga tallriken
- Turisttallriken
- Exporttallriken
- Nylänningens tallrik

Fokusområde: Bioekonomi och hållbart nyttjande av naturresurser

Campus: Raseborg

Finansiärer: Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) , Stiftelsen Finlandssvenska jordfonden

Projektägare: Yrkeshögskolan Novia

Projektledare: Christos Granqvist


Hemsida