Evolutionär dynamik och anpassningar till miljöförändringar - Akademiforskare

Finlands-Akademi.jpeg


Period: 05.10.2017 - 31.08.2022

Fokusområde: Bioekonomi

Campus: Raseborg

Finansiärer: Finlands Akademi,

Projektägare: YH Novia

Projektledare: Patrik Karell