ELLA - Biomarkörer och lipider påvisar salthaltseffekter hos marina djurplankton

Svenska-kulturfonden.jpeg


Period: 09.04.2019 - 31.12.2022

Fokusområde: Bioekonomi och hållbart nyttjande av naturresurser

Campus: Raseborg

Finansiärer: Svenska kulturfonden,

Projektägare: YH Novia

Projektledare: Jonna Engström-Öst


Hemsida