Cirkulär ekonomi - Kiertotalousosaamista ammattikorkeakouluihin

Period: 01.01.2018 - 31.12.2020

Innehåll: Projektet kommer att modernisera yrkeshögskolornas utbildning så att
cirkulärekonomiskt tänkande blir en del av alla studier. Syftet med projektet
är att utveckla metoder för att integrera cirkulärekonomi i studierna och
samarbetet mellan yrkeshögskolor och näringsliv.

Genom att använda styrkorna hos de 19 berörda yrkeshögskolorna utvecklar
projektet nya undervisnings- och vägledningsmodeller samt inlärningsmiljöer och
-metoder. Det landsomfattande projektet leds av Lapplands yrkeshögskola och
projektet kommer att genomföras under åren 2018-2020 och finansieras av UKM.

KiertotalousAMK link:
https://kiertotalousamk.turkuamk.fi/

Fokusområde: Bioekonomi och hållbart nyttjande av naturresurser

Campus: Raseborg

Projektledare: Harry Lindell


Hemsida