Bioekonomi i Västnyland

Europeiska-jordbruksfonden-for-landsbygdsutveckling-EJFLU.jpeg Leader.png


Period: 10.05.2016 - 19.05.2017

Innehåll: Projektet kartlägger vilka företag och organisationer inom bioekonomibranschen
som verkar i regionen, vilka naturresurser det finns och vilken
utvecklingspotential bioekonomisektorn har i regionen. Utredningens resultat
ligger som grund för ett forsättningsprojekt, där en bioekonomistrategi
utarbetas pararellt med konkreta stöd- och utveckligsinsatser för regionens
företag.

Fokusområde: Bioekonomi

Campus: Raseborg

Finansiärer: Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU), Leader,

Projektägare: Yrkeshögskolan Novia

Projektledare: Klaus Yrjönen