AdMat - Novel Biomimetic Adsorption Materials Based on Lignocellulosic Composite Hydrogels

Svenska-kulturfonden.jpeg


Period: 11.04.2019 - 30.04.2020

Innehåll: Framställning av innovativa vedbaserade hydrogeler för att avlägsna miljögifter
och läkemedelsrester ur kontaminerade avloppsvatten och vattendrag i Västra
Nyland.

Projektets långsiktiga målsättning är att minska kemikaliseringen av miljön. I
det inledande skedet kommer vi att kartlägga förekomsten av läkemedelsrester i
de lokala vattenmiljöerna samt bestämma i vilken utsträckning de individuella
läkemedlen bioackumuleras från vatten till
plankton. Provtagningen kommer att ske i de västnyländska vattendragen Svartån
och Pojoviken. Därtill är en betydande och väsentlig del av projektets
verksamhet fokuserat på att framställa nya hydrogelkompositer av vedbaserade
material. Dessa nya biomaterial förväntas vara mycket
lämpliga för vattenreningsapplikationer.

Fokusområde: Bioekonomi

Campus: Raseborg

Finansiärer: Svenska kulturfonden,

Projektägare: YH Novia

Samarbetspartners: Åbo Akademi, CH-Bioforce Oy

Projektledare: Otto Långvik

Samarbetspartners: Åbo Akademi, CH-Bioforce Oy