CCEF - Climate & Circular Economy Factory


Period: 07.10.2021 - 30.06.2023

Innehåll: Yrkeshögskorna Haaga-Helia, Jyväskylän ammattikorkeakoulu och Yrkeshögskolan Novia ska med projektet Climate & Circular Economy Factory (CCEF) bygga ett gemensamt kompetenscenter för cirkulär ekonomi. Målet är att det gemensamma kompetenscentret ska stöda de företag som vill omforma sin affärsmodell för att möta utmaningarna inom cirkulär ekonomi. Kompetenscentret ger företag tillgång till utbildning i cirkulär ekonomi, studerandesamarbete och FUI-projektverksamhet.

Fokusområde: Affärsutveckling

Campus: Henriksgatan

Finansiärer: Arbets- och näringsministeriet

Projektägare: Haaga-Helia

Samarbetspartners: Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Projektledare: Harry Lindell

Samarbetspartners: Jyväskylän ammattikorkeakoulu


Hemsida