Våra projekt

Denna sida uppdateras

Novia har omkring hundra aktiva projekt inom sina fem fokusområden. 

Vill du läsa mera om våra avslutade projekt sedan? Välj fokusområde i menyn! 

Bioekonomi

Bioekonomi i Västnyland II
Evolutionär dynamik och anpassningar till miljöförändringar - Akademiforskarens forskarteam
Kustens mat
Responser hos djurplankton på havsförsurning och uppvärmning i den marina miljön
Smart Marina - Contemporary harbours with soft energy technology
St. Olav Waterway
Stora Komet - Vägledningsprojektet på svenska i Nyland
Vår Nylandsbygd- Meidän Uuusimaaseutu - Informationsprojekt för det nyländska landsbygdsprogrammet
Skräntärna
FM i mathantverk
Smart med skärgårdsvirke
Salinity
Bondenyttan
Själö
Vähähiilinen maatila
DLB-digitalisaatiolla luonnonvarat biotalouteen

Fartygssimulation

ChemSAR - Operational plans and procedures for maritime search and rescue in HNS incidents
Meri-Erko - Meriklusterin erikoisosaajien työelämälähtöiset koulutusmallit (Meri-Erko)
STM Validation Project - Sea Traffic Management (STM) Validation Project
WINMOS 2.0 - Winter Navigation Motorways of the Sea II, WINMOS II
IRM-Tool - Innovation Resource Moderating Tool
STM Validation project

Hållbar energiteknik

BBI - Bothnia Business Innovation - Ökad innovation genom stärkt regional samverkan mellan SMF och a
Circular Economy - A Game Changer for the Wood Building Industry
Energiatehokas asuinalue
FOM - Future Operations & Mainatenance
Gas CoE, Nationellt kompetenskluster inom gasbranschen och fördjupning av forskningen
INDUSTRY NORDIC - Towards Nordic Industrial Scale Manufaturing of Non-Wood Forest Products
Infra-Botnia
IoT i Energisystem (ERUF)
N-EEC - North-European Energy Cluster
NP-balans - Växtbehovsanpassade gödselmedel från biogasanläggningar
PRECIKEM II - Kemisk precisionsbehandling av sura sulfatjordar för vattenskydd i ett miljömässigt hå
Smidiga övergångar i Svenskfinland
Technobothnia IoT Testing and Learning Hub - TB IoT
Technobothnia Service Concepts (ERUF)
TransAlgae
Uutta avointa energiaa
Wet Grain in Package
Wind CoE - "Nordic Wind Energy Center"

Hälsa och välfärd

BioDigi - Bioanalytiikan digitaalinen verkkoportaali (UKM)
Där nöden är störst - diakoni på svenska - (Svenska församlingarna i Helsingfors)
Expert Caregiver FAS1 - (EU-LEADER)
Leva och Lära - Oppia ikä kaikki - Live and Learn (EU-LEADER)
Morgondagens skärgårdskvinnor - (Nordiska skärgårdssamarbetet)
Palliatiivinen hoitotyö ja lääketieteellinen koulutus - UKM
SEMPRE - Social Empowerment in Rural Areas (EU-BSR) - Social Empowerment in Rural Areas
SOTE-PEDA 24/7 - (UKM)
Vaccination - Information om vaccination (Aktia och Otto Malm) - Information om vaccination
Yleissairaanhoitajan 180 op ammatillisen perusosaamisen kehittäminen ja arviointi - (UKM)
Piloting ECG - Expert Caregiver FAS2 - (EU-LEADER)

Kultur och entreprenörskap

Archipelago Business Development
Den digitala bron
Framtidens fotografiska utbildning
FöreningsKICK
FöreningsKICK Kvarken -en förplanering
Integration och entreprenörskap
NY musikteater
Qvarken Game Industry

Övriga projekt

Ledningssystem för mikroföretag i svenska Österbotten
BOSS - From Borders to Shared Space