Forskarkollegium inom bioekonomi

Novias forskarkollegium inom bioekonomi utgör en direkt fortsättning på Aronias forskarkollegium vars verksamhet upphörde 31.12.2015. Vi kombinerar högklassig forskning med en praktisk vinkling för att kunna handskas med förvaltning av naturresurser i kustmiljö.

Forskarteamet är en unik satsning på samarbete mellan akademiskt betonad grundforskning och tillämpad forsknings- och utvecklingsverksamhet. Vårt team arbetar utgående från en kärntrupp av seniorforskare med egna externt finansierade forskargrupper.

Forskarkollegiet inom bioekonomi arbetar målinriktat för gemensamma forskningsprojekt inom teamet.

Bekanta dig med våra olika projekt och resultat via länkarna till höger. Vill du veta mer om vilka vi är hittar du våra kontaktuppgifter och personliga sidor här.

Forskarkollegiet är placerat på Novias campus i Raseborg. Som föreståndare verkar doc. Wilhelm Fortelius.

Aronia2015 firstpage

Ta del av Aronias verksamhetsberättelse 2015 här.

 

Aroniaresearch2014

 

 

 

Coordinate Projects Around the World