Vi utbildar din personal

Vi utbildar din personal?

Förutom våra fristående seminarier och kurser kan vi på uppdrag av er skräddarsy utbildningar för kommuner, myndigheter, företag och andra organisationer som vill utveckla och höja personalens kompetens. Över avlagd utbildning eller kurs utfärdas ett intyg. Vi kan även sätta ihop föreläsningar och seminariedagar utgående från önskemål från er våra samarbetspartners och kunder. 

 Ta en titt på våra aktuella kurser

 

Fortbildning vid Novia

Våra kunder är såväl privatpersoner, myndigheter som företag. Vi anser att näringsliv och samhälle skall kunna dra nytta av högskolornas utbildning, forskning och innovationer. Vi verkar också internationellt och Norden är särskilt viktigt för oss. Dina behov som kund är centrala för oss. 

Frågor, kontakta Anita Kronqvist, anita.kronqvist@novia.fi