Professional Digital Leadership

24.11.2022
Evenemang Interprofessionell hälsa och välfärd
Academill_ Åbo Akademis bildbank

Framtidens lösningar för morgondagens välfärdstjänster – mot ett digitaliserat ledarskap och nya verksamhetsformer

Datum: 24.11.2022, kl. 12.30–16.15
Plats: Akademisalen, Åbo Akademi Strandgatan 2, Vasa
Med möjlighet att delta på distans. Länk till evenemanget sänds några dagar innan.

Deltagande är avgiftsfritt. Anmälan senast 20.11.2022

Program

  • 12.30–12.40 Välkomstord, Lisbeth Fagerström, rektor, professor i vårdvetenskap, Åbo Akademi & Jessica Rosenholm, professor i farmaci, företrädesvis läkemedelsutveckling, Åbo Akademi
  • 12.40–13.30 Digitalisering, ledarskap & förändring i välfärdsverksamheter Maria Wolmesjö, bitr. professor i socialt arbete och forskningsledare, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd, Högskolan i Borås
  • 13.30–14.00 Hur garantera tillräckligt med välfärdstjänster i välfärdsområdet? Pia Vähäkangas, sektordirektör, äldre personer, Österbottens välfärdsområde
  • 14.00–14.20 Kaffepaus
  • 14.20–14.30 Professional Digital Leadership – Nya fortbildningsmöjligheter kring digitalt ledarskap inom social- och hälsovårdsbranschen Sören Kock, professor vid Hanken Svenska Handelshögskolan, Annika Wentjärvi, forskningsledare vid Yrkeshögskolan Novia och Satu Laitila, projektchef vid Centret för livslångt lärande, Åbo Akademi
  • 14.30–14.50 Från science fiction till sociala robotar i vardagen, Företaget Furhat
  • 14.50–15.10 Samskapande robotstödd medicinering: vad har vi lärt oss? FarmAInteraktion projektet
  • 15.10–16.00 Ledarskap i en snabb digital värld – Vad krävs från ledare idag och imorgon? Johan Eriksson, Head of Specalists för Google och talar om ledarskap, livslångt lärande, innovation och digitalisering
  • 16.00–16.15 Avslutningsord, Linda Nyholm, äldre universitetslektor i vårdvetenskap, Åbo Akademi

 

Valkommen pa seminarium kring Framtidens losningar for morgondagens valfardstjanster

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Åbo Akademis bildbank