Hakijan päivä kakkosille

10.3.2023
Novia Evenemang
person som skriver på dator

Välkommen att bekanta dig med åbohögskolorna den 10.3.2023. Sökandes dag riktar sig främst
till andra årets studerande vid gymnasier och yrkesinstitut samt deras studiehandledare.

Evenemanget är på finska. 

Bekanta dig med programmet i denna PDF.