Cirkulär ekonomi, 1 sp

Pris
Ingen avgift
Anmälningstid
16.03.2023 08:00 - 22.05.2023 23:59
Credits
1 sp
Language
Swedish
Time
29.05.2023 - 16.06.2023

Inom projektet Cirkus – Cirkulär ekonomi och digitalisering – hållbar utveckling för småföretag samarbetar Yrkeshögskolan Novia, Axxell, Yrkesakademin i Österbotten och Optima. Vi erbjuder tillsammans kurspaket med skräddarsydda kortkurser för att möta småföretagens behov. Alla skolors kurspaket finns i sin helhet på sidan cirkus.fi

Kurshelheterna går i två omgångar, våren och hösten 2023 samt våren 2024. 

Primära målgruppen är småföretag. All verksamhet inom projektet har en stark anknytning till omställningar; attitydförändringar och insikter till hur cirkulärt-tänkandet gynnar och effektiverar företagsverksamhet, samtidigt som det stöder Finlands målsättningar för en mer hållbar framtid.  CIRKUS är ett 2,5 årigt projekt som finansieras av Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning och förverkligas i samarbete mellan utbildningsanstalter och arbetslivet.  

________________________________________________________________________________

Cirkulär ekonomi, 1 sp

Målgrupp: Ledare inom industri och näringsliv.

Lärandemål: Målet är att deltagarna har en grundläggande kännedom om cirkulär ekonomi och de möjligheter som cirkulära affärsmodeller kan ge.

Förverkligande: Kursen förverkligas i form av inbandade föreläsningar på Teams, fallstudier och övningsarbeten i anknytning till det egna företaget. Kursarbeten görs i Novias kursplattform Moodle under juni månad 2023.

Tidpunkt: 29 maj - 16 juni 2023

Rubriker:

  • En hoppingivande revolution har börjat, vad betyder den för oss?Vad måste vi sluta göra och vad måste vi börja göra?

  • Centrala begrepp och grundläggande principer inom cirkulär ekonomi.

  • Cirkulära affärsmodeller, nya möjligheter, helt ny business skapas varje dag.

  • Vad vill dagens och morgondagens konsumenter av produkter och tjänster ha?

Bedömning: Godkänd/kompletteras/underkänd

Litteraturförslag: Förutom källor rekommenderade av läraren i samband med kursens förverkligande rekommenderas följande:

  • Kossila, L. (2020) Cirkulära materialflöden i praktiken: 12 tillämpningar på små och stora företag, Lund Studentlitteratur Ab.
  • Hedenmark, M., Frick P. (2016) Vad är cirkulär ekonomi? e-bok, Re-Makers.

Lärare/kontaktperson: Roger Nylund, roger.nylund@novia.fi, +358 505 272 281