Maria Salomaa

Skådespelarkonst och sceniskt gestaltande med Maria Salomaa, 2 sp

Free spots
Yes
Price
30,00 €
Application time
10.6.2024 08:00 - 15.9.2024 23:59
Credits
2 sp
Language
Swedish
Time
20.9.2024 - 22.9.2024

En tredagars fördjupning i performativ praktik

Med utgångspunkt i deltagarnas erfarenhet och behov utforskar och fördjupar vi förståelsen för praktisk scenisk framställning. 

Scenisk framställning är ett konstnärligt område där narrativ och teman gestaltas genom medvetet arbete med tanke, kropp och röst.

Kursen omfattar konkreta frågeställningar och praktiskt arbete individuellt och i grupp. Hur kan jag analysera och utveckla mitt eget arbete? Genom praktiska övningar får deltagarna närma sig uttrycksformer med utgångspunkt i valfritt förberett material.  

Förberedande uppgift:
Välj 1–2 utgångsmaterial (aria, sång, dikt, monolog) som du intresserar dig för tematiskt och som du gärna vill arbeta med i grupp under några dagars tid. Väljer du två material rekommenderas ett klassiskt och ett nyskrivet. Deltagarna ombeds ha god kännedom om sina material och gärna kunna det utantill vid kursstart.

Maria Salomaa är skådespelare utbildad på Teaterhögskolan i Helsingfors 1999-2003. Hon är yrkesverksam i Sverige och Finland. Maria har bland annat arbetat på Stockholms stadsteater, Dramaten, Strindbergs intima teater, Teater Brunnsgatan, Wasa teater, SVT, YLE, Sveriges radio drama. Hon har mottagit stipendium från Svenska Akademin. 

Innehåll:

  • Introduktion till grundläggande begrepp, historisk bakgrund och teoretiska perspektiv inom skådespelarkonst och scenisk framställning
  • Diskussioner om hur narrativ och teman påverkar scenisk framställning. Analysera olika exempel
  • Praktiska övningar där deltagarna applicerar sina insikter på valfritt förberett material (t.ex. aria, sång, dikt eller monolog)
  • Gruppdiskussioner om deltagarnas individuella arbete. Feedback och reflektion kring hur man kan förbättra sitt uttryck.

Målbeskrivning: 
Den studerande

  • kan återge grundläggande begrepp och teorier inom performativ praktik
  • kan förklara sambandet mellan narrativ, teman och performativ praktik
  • kan använda sina kunskaper om performativ praktik i praktiskt arbete
  • kan analysera och utveckla sitt eget arbete inom scenisk framställning.

Tid och plats:
Black box/Campus Allegro
Fredag 20.9 kl. 16–20
Lördag, Söndag 21–22.9 kl. 11–16

Undervisningsmetoder:
Praktiska övningar
Individuella, par- och grupparbeten

Kontakt:
Ida-Maria Rak, ida-maria.rak@novia.fi