Geriatrik

Kompetenshöjande fortbildning i akut geriatrik, 3sp

Free spots
Yes
Price
45,00 €
Application time
8.1.2024 00:00 - 5.4.2024 23:59
Credits
3 sp
Language
Swedish
Time
9.4.2024 - 14.5.2024

Känner du till hur akuta sjukdomstillstånd påverkar den äldre? Vill du stärka din kompetens i hur dessa tillstånd kan förebyggas?

Människans livslängd ökar och idag lever man länge med sina sjukdomar. Hos den äldre människan fungerar fysiologin annorlunda, kroniska sjukdomar är vanliga och läkemedlen många.  Kognitiva sjukdomar påverkar den äldres förmåga att klara sig i vardagen och risken att drabbas av konfusion är större.

Målgrupp:
Fortbildningen riktar sig till sjukskötare som arbetar inom äldreomsorgen (bäddavdelning, hemvård, hemservice, serviceboenden) 

Innehåll:

  • akuta sjukdomstillstånd och bedömning av dessa
  • hälsorisker hos den äldre
  • de vanligaste kroniska sjukdomarna hos den äldre och deras betydelse vid akuta tillstånd
  • läkemedelsrelaterade problem i vården av den äldre
  • prevention av iatrogena skador

Undervisningen består av föreläsningar, gruppreflektioner och självständiga studier.
Deltagaren skall även under kursens gång göra upp en egen plan för hur det akuta omhändertagandet av den äldre kunde förverkligas på den egna arbetsplatsen på basen av kursens innehåll.

Tidpunkt:
Kursen förverkligas helt digitalt under sex tillfällen enligt följande tidtabell:

9.4 kl.14.00-16.00 Introduktion

16.4 kl.14.00-16.00

23.4 kl.14.00-16.00

29.4 kl.14.00 -16.00

7.5 kl. 14.00-16.00

14.5 kl.14.00-16.00 Seminarium

Kursavgift:
45€

Utbildare:
Sirkku Säätelä, lektor i klinisk vård och Marica Hinders, lektor i vård

Kontaktperson:
Camilla Pitkänen, camilla.pitkanen@novia.fi, 0504784679