MasterofNaturalResources NaturalResourcesManagement2

Flexibelt till Agrolog /Skogsbruksingenjör, 120 sp

Price
200,00 €
Application time
8.5.2023 00:00 - 30.9.2023 23:59
Credits
120 sp
Language
Swedish
Time
27.10.2023 - 31.12.2025

Behovet av agrologer och skogsbruksingenjörer är stort i Österbotten och därför satsar vi nu på en flerformsutbildning till agrolog/skogsbruksingenjör.

Upplägget är flexibelt och börjar som tvååriga Öppna YH studier i Österbotten. (120 sp)
Det handlar främst om distansstudier men även intensiva närstudiedagar infaller ca 1 gång per månad.
Dessa dagar sker främst i Vasa men även andra orter i Österbotten kan vara aktuella.

Utbildningen inleds med ett första närstudietillfälle fredagen 27.10.2023. 

Vi önskar därför att du anmäler dig via denna anmälningsportal senast den 30.9.2023.
I anmälningsprocessen frågar vi efter vilken inriktning du väljer.
Efter att vi fått din anmälan och anmälningstiden tagit slut får du besked om antagning till studier samt information om registrering som studerande inom Öppna YH. 
Efter detta får du också Novia användaravtal och lösenord, som du behöver för dina studier och de tjänster Novia erbjuder sina studerande.

Fakturering av utbildningen sker när vi har startat utbildningen.

Målet med utbildningen till agrolog är att ge studerande en bred, praktisk och teoretisk lantbruksutbildning. Centralt i studierna är växtodling, djurhållning och skogsbruk. Agrologstuderande lär sig att planera en hållbar produktion, utnyttja möjligheter med cirkulär ekonomi och att förstå samspelet mellan odling, miljö och samhället

Skogsbruksingenjörer blir resurspersoner med kunskap om hur man bedriver ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart skogsbruk. Utbildningen är tvärvetenskaplig och centrala ämnesområden är skogsskötsel, virkesanskaffning, företagsekonomi, skogsmätning och -planering samt geografiska informationssystem. 

 
Har du frågor kring utbildningen? vänligen mejla tf prefekt johnny.sved@novia.fi  

Mer information:

Vi uppdaterar ännu denna sida

Har du frågor gällande anmälningen, vänligen kontakta oppnayh@novia.fi