Halsa och valfard

Path - Öppna YH-leden 2024-2025

Free spots
Yes
Price
200,00 €
Application time
1.6.2024 01:00 - 18.8.2024 23:59
Credits
30 sp
Language
Swedish
Time
2.9.2024 - 31.7.2025

ANSÖKNINGSTID 1 JUNI–18 AUGUSTI 2024

Siktar du på en examen vid Yrkeshögskolan Novia? Är du utan studieplats?
Ledstudier riktar sig till dig som har för avsikt att bli examensstuderande men som inte ansökt om eller fått en studieplats.

Vad är ledstudier?
Du följer samma läroplan som första årets examensstuderande,  ifall inte annat nämns. Ledstudier är i de flesta fall dagstudier. Om du inte hinner avlägga 30 sp under två terminer, har du möjlighet att förlänga din studietid med två terminer till.

I enstaka fall har du möjlighet att avlägga 30 sp redan under en termin. Mer om detta och om eventuella utbildningsspecifika kriterier för ledstudierna framkommer vid infon för respektive ledstudie.

Det är viktigt att du har reserverat tillräckligt med tid för att delta och prestera under studietiden.

Antagningen sker i anmälningsordning och besked om ledstudieplats kommer ungefär i mitten av augusti.

Studievägledning
När du är inskriven som studerande på en ledstudie har du möjlighet till studievägledning.
Har du redan i detta skede några mer allmänna frågor kring ledstudier kan du kontakta oss på fortbildningsservice@novia.fi

Lederna som erbjuds 2024-2025

Bioekonomi
Öppna YH-leden, agrolog (YH), Raseborg 
Öppna YH-leden, skogsbruksingenjör (YH), Raseborg 
Företagsekonomi
Öppna YH-leden, tradenom (YH), Vasa 
Öppna YH-leden, tradenom (YH), Åbo 
Öppna YH-leden, informationsbehandling, Åbo (flerform) 
Konst och kultur
Öppna YH-leden, bildkonstnär (YH), bildkonst, Jakobstad 
Öppna YH-leden, formgivare (YH) grafisk design, Jakobstad 
Öppna YH-leden, formgivare (YH), inredningsarkitektur, Jakobstad 
Öppna YH-leden, musiker (YH), Jakobstad 
Öppna YH-leden, musiker (YH), barock- och kyrkomusik, Jakobstad (flerform) 
Hälsa och välfärd
Öppna YH-leden, barnmorska (YH), Vasa 
Öppna YH-leden, bioanalytiker (YH), Vasa 
Öppna YH-leden, hälsovårdare (YH), Vasa 
Öppna YH-leden, röntgenskötare (YH), Vasa 
Öppna YH-leden, sjukskötare (YH), Vasa 
Öppna YH-leden, socionom (YH), Vasa 
Öppna YH-leden, hälsovårdare (YH), Åbo 
Öppna YH-leden, sjukskötare (YH), Åbo 
Öppna YH-leden, socionom (YH), Åbo 
Skönhetsbranschen
Öppna YH-leden, Estenom (YH), Vasa 
Teknik
Öppna YH-leden, byggmästare (YH), Raseborg 
Öppna YH-leden, ingenjör (YH), byggnads- och samhällsteknik, Raseborg 
Öppna YH-leden, byggmästare (YH), Vasa 
Öppna YH-leden, ingenjör (YH), byggnads- och samhällsteknik, Vasa 
Öppna YH-leden, ingenjör (YH), el- och automationsteknik, Vasa 
Öppna YH-leden, ingenjör (YH), lantmäteriteknik, Vasa 
Öppna YH-leden, ingenjör (YH), maskin- och produktionsteknik, Vasa 
Öppna YH-leden, ingenjör (YH), produktionsekonomi, Vasa 
Öppna YH-leden, ingenjör (YH), informationsteknik, Vasa 
Path-studies in English Health Care
Open Path, Bachelor of Health Care, Nursing, Vaasa