MULTIPRAX - SHM

Period: 15.8.2022 - 30.9.2024

Content: Vardagseffekter i systemisk praxis - en multifallsstudie med främjan att utveckla hållbara och kunskapsdrivna välfärdstjänster.Syftet i forskningsprojektet är få kunskap om vardagseffekter i en systemisk verksamhet. Forskningen utförs inom tre välfärdsområden: Västra Nylands välfärdsområde, Egentliga Finlands välfärdsområde och Österbottens välfärdsområde. Inom ramen för forskningen kommer vi att undersöka hur professionella skapar kunskap om och med familjerna, vilken betydelse språket och flerspråkighet har samt klientens delaktighet och hur barnperspektivet dokumenteras. Därtill är vi intresserad av hur olika styrande dokument som välfärdsstrategier påverkar ledningen av hållbara välfärdstjänster.

Focus area: Interprofessionell hälsa och välfärd

Campus: Vasa Wolffskavägen 31

Financers: Social- och hälsovårdsministeriet

Partners: Helsingfors universitet, SSKH, FSKC

Project manager: Ann Backman

Partners: Helsingfors universitet, SSKH, FSKC