Kreativ personcentrerad vårdkonst - SKF, Konstsamfundet

Konstsamfundet Svenska kulturfonden


Period: 16.11.2021 - 30.6.2024

Content: Detta utvecklingsprojekt avser att utveckla, implementera och evaluera kreativ personcentrerad vårdkonst, inkludera och utveckla arbetssätt och -verktyg för konst och kultur inom yrkesutbildningen och äldreomsorgen för att långsiktigt förändra vårdkulturen i Svenskfinland. Projektet leds av vårdvetenskapen vid Åbo Akademi och förverkligas i samarbete med Centret för livslångt lärande (ÅA) och Konstuniversitetet i samverkan med yrkesutbildningar och sjukskötarutbildningar i Svenskfinland.Det finns ett behov av kompetensutveckling, pedagogisk vägledning och stöd i etisk reflektion för vårdgivare som arbetar med äldre personer. Äldrevården bör baseras på en persons historia, sociala nätverk, familj och vänner. Personcentrerad vårdkonst (PCV) innebär att erkänna,involvera och basera vården på den äldre personens egna erfarenheter, det hen värderar och föredrar och behöver för tillfället.

Focus area: Interprofessionell hälsa och välfärd

Campus: Vasa Wolffskavägen 31

Financers: Svenska kulturfonden, Konstsamfundet

Project owner: Åbo Akademi

Partners: Åbo Akademi, Yrkeshögskolan Novia, Yrkesakademin, Konstuniversitetet, Practicum, Axxell, Arcada

Project manager: Camilla Pitkänen

Partners: Åbo Akademi, Yrkeshögskolan Novia, Yrkesakademin, Konstuniversitetet, Practicum, Axxell, Arcada