Entreprenörskap, Hälsa och Välfärd - Leader, AktionÖsterbotten, Svenska kulturfonden

Aktion Osterbotten Europeiska jordbruksfonden for landsbygdsutveckling EJFLU Svenska kulturfonden


Period: 21.6.2022 - 31.12.2025

Content: Projektet Entreprenörskap, hälsa och välfärd strävar efter att stöda nya företagare att utveckla företagsidéer och entreprenörskap som främjar hälsa och välfärd, samt att etablera nya företag på landsbygd och i skärgård. Projektet är ett pilotprojekt som i främsta rummet riktar sig tillföretagsintresserade personer med en grundexamen inom social- och hälsovårdsområdet och företagsekonomi.Projektledare: Nanette Westergård. nanette.westargard@novia.fi

Focus area: Interprofessionell hälsa och välfärd

Campus: Vasa Wolffskavägen 31

Financers: Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU), Aktion Österbotten, Svenska kulturfonden

Project manager: Nanette Westergård