DigiSimÅbo - (Stiftelsen Eschnerska Frilasarettet)

Period: 1.1.2020 - 30.6.2023

Content: DigiSimÅbo (DSÅ) strävar till att kartera, testa och ta i bruk pedagogiska verktyg för digital simulering (t.ex. simulationsspel, ubik360˚ lärmiljöer). Verktygen ska erbjuda studerande möjlighet att utveckla främst interaktions-, kommunikations- samt språkliga färdigheter på distans i digitala miljöer. Verksamheten erbjuds även yrkesverksamma i fortbildningssyfte.

Focus area: Interprofessionell hälsa och välfärd

Campus: Vasa Wolffskavägen 31

Financers: Stiftelsen Eschnerska Frilasarettet

Project manager: Hanna Limnell