Byholm/Vindkraft - Markanvändningsavtryck av storskalig vindkraft

Svenska kulturfonden


Period: 21.12.2021 - 31.12.2022

Focus area: Bioekonomi och hållbart nyttjande av naturresurser

Campus: Raseborg

Financers: Svenska kulturfonden

Project owner: YH Novia

Project manager: Patrik Byholm