BeProf - (SKF)

Svenska kulturfonden


Period: 23.3.2021 - 31.12.2024

Content: Yrkeshögskolan Novia utbildar vårdpersonal i Vasa och i Åbo. Yrkeshögskolan Novia är denstörsta svenskspråkiga yrkeshögskolan i Finland. Genom projektet stärks nyutexamineradesjuksköterskors arbetsvardag. Detta bidrar till att behålla svenskspråkig och finskspråkigarbetskraft kvar i de tvåspråkiga regionerna, vilket garanterar en service på modersmålet ävenframöver. Syftet är att utveckla ett evidensbaserat mentorskapsprogram i nära samarbete med aktörer i praxis.

Focus area: Interprofessionell hälsa och välfärd

Campus: Vasa Wolffskavägen 31

Financers: Svenska kulturfonden

Partners: Nord Universitet, Umeå Universitet

Project manager: Camilla Strandell-Laine

Partners: Nord Universitet, Umeå Universitet