Varför donera?Varför donera?

 

Vi vill garantera högklassig svenskspråkig undervisning i Finland även i framtiden. Genom detta vill vi säkerställa service på svenska, ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett rikt kulturliv i våra regioner. De insamlade medlen används för att stöda undervisningen vid Novia. Alla donationer – såväl stora som små – är värdefulla för oss.orjan andersson 6

 

Yrkeshögskolorna i Finland har för viss tid fått rätt att bedriva medelinsamling. Novias medelinsamling pågår fram till 31.12.2018. Varje donation berättigar till motfinansiering från staten i proportion till de insamlade medlen. Staten har reserverat 24 miljoner euro för ändamålet. Privatpersoner, företag och samfund kan donera. De insamlade medlen ska användas för att gynna yrkeshögskolans verksamhet.

Konkret kan det handla om att exempelvis införskaffa viktig utrustning, framtidssatsningar som moderniserar Novias undervisningsmiljöer. Statens motfinansiering stärker högskolans kapital.

Rektor Örjan Andersson

 

noviasigill k10 

 

 


 

tony pellfolk novia

Tony Pellfolk, enhetschef enheten Vasa

"Finland behöver professionella personer inom teknik, företagsekonomi, social- och hälsovård samt skönhetsbranchen, för att i framtiden också kunna säkerställa ett framgångsrikt och blomstrande näringsliv samt vård, service och tjänster av hög kvalitet.

En hög kompetens bland våra utexaminerade är ett gemensamt mål för oss och samhället i stort. Spetskunnande och hög kompetens är grunden för Finlands utveckling och innovationssystem. Ditt val att stöda våra utbildningar är en investering i framtiden. Genom ditt stöd bidrar du till att vi även i framtiden har service, tjänster, vård och utveckling av hög kvalitet.

 

eva sandberg kilpi novia

Eva-Sandberg-Kilpi, enhetschef enheten ÅboRaseborg

"Utbildning är en av de viktigaste grundpelarna för vår samhällsutveckling. Dagens samhällsutveckling kräver ett gediget kunnande i såväl ekonomisk, ekologisk som social och kulturell hållbar utveckling.

Våra utbildningar vid enheten ÅboRaseborg inom vård- och socialaområdet, företagsekonomi, sjöfart, byggnads- och samhällsteknik samt bioekonomi, med fokus på lant- och skogsbruk, samt vår tillämpade forsknings- och utvecklingsverksamhet gör oss till en viktig aktör i denna utveckling. Ett stöd till våra utbildningar och till en högklassig forsknings- och utvecklingsverksamhet säkerställer att vi kan fortsätta vår ansvarsfyllda uppgift i att utbilda experter inom ett brett fält, experter som kommer att vara viktiga aktörer i utvecklingen av ett hållbart samhälle".

soren lillkung novia

Sören Lillkung, enhetschef enheten Jakobstad

"Finland behöver konst och kultur idag mera än någonsin. Förmågan att tänka kreativt är en förutsättning för tillväxt och innovationer.  Ett stöd till våra unika utbildningar vid Campus Allegro i Jakobstad inom musik och scenkonst samt konst, foto och design är en investering i en framtida, genuin, finlandssvensk kultur för ett mångkulturellt Finland”.

 

 

TACK FÖR DITT STÖD!

Yrkeshögskolan Novia tackar för ditt stöd i kampanjen Stöd framtidens kunnande Novia behöver en stark ekonomisk grund att stå på för att trygga sitt uppdrag att ge god högskoleutbildning på svenska, för det tvåspråkiga samhällets behov.

Vi vill garantera högklassig svenskspråkig undervisning i Finland även i framtiden. Genom detta vill vi säkerställa service på svenska, ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett rikt kulturliv i våra regioner. De insamlade medlen används för att stöda undervisningen vid Novia. Alla donationer – såväl stora som små – är värdefulla för oss.

Yrkeshögskolan Novia tackar varmt alla som deltar i kampanjen!

 

noviasigill vitt