Varför donera?Varför donera?

 

Vi vill garantera högklassig svenskspråkig undervisning i Finland även i framtiden. Genom detta vill vi säkerställa service på svenska, ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett rikt kulturliv i våra regioner. De insamlade medlen används för att stöda undervisningen vid Novia. Alla donationer – såväl stora som små – är värdefulla för oss.orjan andersson 6

 

Yrkeshögskolorna i Finland har fått rätt att bedriva medelinsamling. Privatpersoner, företag och samfund kan donera. De insamlade medlen ska användas för att gynna yrkeshögskolans verksamhet.

Konkret kan det handla om att exempelvis införskaffa viktig utrustning, framtidssatsningar som moderniserar Novias undervisningsmiljöer. 

Rektor Örjan Andersson

 

noviasigill k10